График ВКК кафедры «Механика и машиностроение»

«Механика және машинажасау» кафедрасының

ПОҚ оқу сабақтарының инспекциялық бақылау кестесі

2021-2022 оқу жылының 1-ші жарты жылдық жоспары

 

оқытушының Т.А.Ж., қызметі, атағы

қыркуйек

қазан

қараша

желтоқсан

ескерту        

1

Печерский В.П.

Д.т.н.,проф.

884-200-7104

831150

 

 

Основы проектирования механосборочных цехов.

Гр.ММГ-18-2р

08.10.2021

15.05

ZOOM

 

 

 

2

Серикбаев Б.Е.

к.т.н.,доцент

953-820-1438

065274

 

 

Прикладная механика

Гр. ММГ-20-6р

18.11.2021

16.00

ZOOM

 

 

3

Актаева У.Ж.

к.т.н.,доцент

512-138-1333

0000

 

ТПМ

Гр.СМ-19-9к,9кт

09.12.2021

12-50, ZOOM