Жұмыс берушілерге

Жұмыс берушілерге

Факультетте төмендегі білім беру бағдарламалары бойынша бакалавр, магистрлер, PhD докторлар даярлайды:

 1. 6В07120 - Машинажасау;
 2. 6В07121 - Машинажасау технологиясы;
 3. 6B07122 - Құю өндірісі және металдарды қысыммен өңдеу;
 4. 6В07123 - Пісіру өндірісін жобалау және ұйымдастыру.
 5. 6B07210 - Мұнайгаз ісі
 6. 6B07211 - Мұнайгаз ісі
 7. 6B07215 - Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету
 8. 6B07216 - Газмұнай құбырларын және газ мұнай қоймаларын пайдалану
 9. 6В07180-Технологиялық машиналар және жабдықтар   
 10. 6В07181-Мұнайгаз өнеркәсіптерінің машиналары және жабдықтары
 11. 6В07182-Тамақ өнеркәсіптерінің машиналары және аппараттары
 12. 6В07510 – Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
 13. 6В07513 – Метрология
 14. 7M07120 – «Машинажасау»
 15. 7М07210 - Мұнайгаз ісі
 16. 7М07212 -  Мұнай және газ кенорындарын игеру мен пайдалануды басқару
 17. 7М07213 - Ұңғымаларды күрделі жағдайда бұрғылау
 18. 7M07180 -Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)
 19. 7M07183 - Мұнай-газ кешені кәсіпорындарының технологиялық машиналары мен жабдықтары
 20. 8D07180 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)