Оқу сабақтарының өзара бақылау кестесі

                                      «Механика және машинажасау» кафедрасының

                                       ПОҚ оқу сабақтарының өзара бақылау кестесі

                                2021-2022 оқу жылының 1-ші жарты жылдық жоспары.

 

оқытушының Т.А.Ж., қызметі, атағы

Вид занятий

қыркуйек

қазан

қараша

желтоқсан

ескерту        

1

Сейдуалиева О.Б.

Магистр,оқытушы

273-587-8486

1111

лабор. зан

 

 

 

06.12.2021

12.30

Ауд.133В

 

2

Абшенов Х.А

к.т.н., доцент

671-691-6646

987654

лекция

 

29.10.2021

10.40

ZOOM

 

 

 

3

Ракымтай Н.Н.

Магистр,оқытушы

533-790-6968

568899

пр.зан.

 

 

17.11.2021

14.40

ауд.131В

 

 

4

Шигербай Ж.Ж.

Магистр,оқытушы

307-597-2614

7

пр.зан.

 

 

 

     

    15.12.2021

17.15

Ауд.133В