Activities calendar

03 November 2016

Ғылым

2020 жылдың «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің  ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған

ЕСЕБІ

 

1. Университеттің мемлекеттік бюжеттік тақырыптық жоспарына сәйкес келесі тақырыптар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстар орындалуда

1. Б-16-01-09 «Тәуекел-менеджментті ескере отырып, сапаны басқарудың интеграцияланған жүйелерін құру және бағалау ерекшеліктері».

Ғылыми жетекшілер:т.ғ.д., профессор Бекибаев Н.С., т.ғ.к., доцент Тулекбаева А.К.