Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика - ОПҚ

Әшірбаев Хасымхан Атырханұлы

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент

кафедра меңгерушісі

Байланыс мәліметтері:  ғимарат №2 (Б), 415 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Мұсаев Джұмат Мұсаұлы

Химия ғылымдарының кандидаты, доцент,

Қазақстанның Ұлттық Жаратылыстану ғылымдарының

корреспондент мүшесі, Қайнаруниверситетінің

профессоры, еңбекардагері  

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 243 каб.,

Жұмыс телефоны: (87252) 30-02-49

E-mail: JumatM@mail.ru

Пономаренко Елена Валерьевна

Педагогика ғылымдарыныңдокторы, профессор

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 243 каб.,

Жұмыс телефоны: (87252) 30-02-49

E-mail: odinzova2005@mail.ru

Жармаханбетов Файзхан Кребекұлы

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (Б), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Е- mail:  Faishan@mail.ru

Спабекова Роза Спабекқызы

Химия ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 243 каб.,

Жұмыс телефоны: (87252) 30-02-49

E-mail: roza_314@mail.ru

Нұрсейтов Қонарбай Смайлұлы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты,

ағаоқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (Б), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Е- mail: konarbai 59@mail.ru

Ахмедов Асқар Бәкірұлы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (Б), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Ортаева Камила Ашимовна

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail: Kamila_Ortaeva @mail.ru

Байдыбекова Айдын Өрісбайқызы

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (Б), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Такибаева Гүльчехра Абдрахманқызы

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (Б), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Абдираманоа Қарлыгаш Шерихановна

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail: abdiramanova72@mail.ru

Жүнісбекова Дана Алханқызы

Педагогика  ғылымдарының  кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (Б), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Уралов Байдулла Кидирбаевич

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail: uralov_1973@mail.ru

Аблязимова Нұржамал Махаматовна

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны: (87252) 30-02-49

E-mail: nuri_7@mail.ru

Альзахова  Алия  Кенжехановна

аға окытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

Сабалахова  Айгүл Пернебайқызы

аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (В), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Жаңабекова Рахия Султанханқызы

Педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны: (87252) 30-02-49

Пазылова Дана Темирбековна

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға окытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

Джумагалиева Айнұр Ізтұрғанқызы

Аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (В), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Е- mail: ainur_jumagali.@mail.ru

Арысбаева Айжан Сайрамбайқызы

Педагогика ғылымының магистрі, оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail: aika_777777@mail.ru

Сапарбаева Элмира Мамбеталіқызы

оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (В), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Е- mail: Saparbaeva-1983@mail.ru

Адишова Гурнар Батырбекқызы

оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (В), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Е- mail: jaziko.t@mail.ru

ТлесбаеваЖазираАманқанқызы

оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №2 (В), 411 бөлме,

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-49

Е- mail: jaziko.t@mail.ru

Оразалиева Райхан Нуртаевна

Педагогика ғылымдарының магистрі,  оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail:  nraihana8@gmail.com  

Бәкіржанқызы Әйгерім

Педагогика ғылымдарының магистрі,  оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail:  bakirzhankyzy.aigerim@gmail.com 

Абсаматова Залина Абдрайымқызы

Педагогика ғылымдарының магистрі,  оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail:  raihan-01@mail.ru 

Ташбалтаева Насиба Нургалиевна

Педагогика ғылымдарының магистрі,  оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 224 каб.,

Жұмыс телефоны:(87252) 30-02-49

E-mail:  nurgalievna94@mail.ru  

Тұрлыбекова Гүлзат Ергешбайқызы

Зертхана меңгерушісі

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 247 каб.,

Жұмыс телефоны: (87252) 30-02-49

E-mail:  gulzatturlybekova@mail.ru 

Турсункулова Айдана Абдыхановна

ЖБМ  инженер 

Байланыс мәліметтері: ғимарат №3 (В), 247 каб.,

Жұмыс телефоны: (87252) 30-02-49

E-mail:  abdihanovna.a@mail.ru