Стандарттау және сертификаттау

Кафедра меңгерушісі

Тулекбаева Айжамал Конысбаевна

т.ғ.к., доцент

 

 

Мекен-жайы:Шымкент қ., 160012, Ғ.Ілияв көшесі 10, ОҚМУ, Б корпусы Механика және мұнайгаз ісі факультеті
Телефоны: 8(7252) 30-07-63
Факс: 8(7252) 21-01-41
e-mail: tulekbaeva@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

Жалпы мәліметтер
«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы 1999 жылдан «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы бойынша мамандар дайындауды жүзеге асырады. 2003-2008 жылдары кафедраны т.ғ.к., доцент Бекибаев Н.С. басқарды. 2008ж. кафедра «Технологиялық процестер және аппараттар» кафедрасының құрамына кіріп кафедраны 2008-2009 жылдары т.ғ.д., профессор Жекеев М.К., 2010-2011 жылдары т.ғ.д., профессор Сатаев М.И. басқарды. 2011 жылдың мамырында университет басшылығымен кафедраны жеке бөлу туралы шешім қабылданды және 2011 жылдың қыркүйегінен кафедраны т.ғ.к., доцент Тулекбаева А.К. басқарады.
 • Оқу жылынан бастап ҚР БҒМ бұйрығына сәйкес 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығы бойынша 5В073200 - «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша 5В073200 - «Стандарттау және сертификаттау» және 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау бойынша екі мамандық бойынша бакалаврларды дайындайды.  6М073200 - Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша магистрлер, 6М075000 - Метрология.мамандығы бойынша магистрлерді дайындау жүзеге асырылады.
СМС білім бағдарламасы бойынша мамандарды дайындау ҚР «Білім туралы» Заңы, Университет жарғысы, Мемлекеттік білім стандарты мен мамандық бойынша оқу жоспары, мамандақ бойынша бекітілген ОӘБ, пән бағдарламасы, Мемлекеттік жоспар жиынтығы, ҚР БҒМ бұйрығы, Университеттің ректоры мен ғылыми кеңестің шешімі (сондай-ақ басқа да нормативтік құжаттар) талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
 
Мамандарды дайындау құрылымы ҚР жоғары кәсіби білімнің мемлекеттік білім стандарты (ҚР МЖМБС) бойынша құжаттар жинағының талаптарына сәйкес.
 
Мамандарды дайындау мазмұны ҚР МЖМБС талаптарына білім бағдарламасының сәйкестігін талдау негізінде бағаланады. Жоғары білім сапасының негізін құраушы – бұл мақсаты, мазмұны және оқыту мен тәрбиелеу процесін жүзеге асыру әдістерін анықтайтын нормативтік құжаттар жиынтығынан тұратын СМС білім бағдарламасының сапасы. Мамандық бойынша бағдарлама жоғары кәсіби білімнің мемлекеттік білім стандарты, үлгідегі оқу жоспары және ҚР БҒМ бекітілген оқу пәндерінің бағдарламасын есепке ала отырып дайындалған.
 
Оқытушы құрамы
Стандарттау және сертификаттау кафедрасы жоғары білікті кадрлармен жинақталған. Кафедра құрамында 1 техника ғылымының докторы: Бекибаев Н.С.,  екі жұмыспен қамтушы: Егембердиев О.Қ. ОҚО бойынша Техникалық реттеу және метрология Комитет департаментінің жетекшісі, С.Бейсеев. - «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК ОҚФ директоры, 3 ғылым кандидаты, 7 магистр және 1 маман бар.
 
Студенттік ғылым
ОҒӨК (УНПК) РМК ОҚФ «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты»,  ОҚО бойынша ҚР Техникалық реттеу және метрология комитетінің департаменті, «Eл Стандарт» менеджмент жүйелерін сертификаттау органдары «Бизнес-Тұран Групп» ЖШС базасында мамандық пәндері бойынша практикалық және зертханалық сабақтар өткізіледі. 2017 жылдан бастап кафедра студенттері «Стандарттау бойынша техникалық орындаушының практикумы»,  «Өнімдерін таңбалау», «Экогиялық таңбалау», «Сапа аудит». «Инновациялық өнеркәсіп сертификаттау сапа менеджменті  негіздері» «Халықаралық және аймақтық стандарттар ережесі»,жұмысшы мамандығы бойынша куәлік беріледі және де осы пәнідерін  өтеді,  .
Кафедрада 80% студенттер қатысатын «Техпромстандарт» СҒҚ қызмет етеді. «Техпромстандарт» СҒҚ құрылымы 10 ғылыми бағыттан тұрады:онда студенттер барлық зерттеу  барысында ғылыми зерттеулер жүргізеді, олар негізінде мерзімді жұмыс жасайды, дипломдық жұмыстардың тақырыптары қалыптасады, түрлі ғылыми конференцияларда баяндамалар жасалады.
 1. Интегрирленген сапа менеджмент жүйесі және олардың салалық ерекшелігі.
 2. Тамақ өндірісіндегі СМЖ.
 3. Сапа көрсеткіштері және техникалық объектілердің кемшіліктері.
 4. Персоналды ынталандыру.
 5. СМЖ қамтамасыз ету шығындары.
 6. СМЖ ендіру және жетілдіру.
 7. Оңтүстік Қазақстан кәсіпорындарында сапаны жоғарылату әдістемелерін ендіру мәселелері.
 8. Жоғары оқу орындарындағы СМЖ және шетелдік тәжірибе.
 9. Халықаралық стандарттарға сәйкес экология және қоршаған ортаны қорғау.
 10. Қазақстандық және шетелдік аккредиттеу жүйесі.
Орындалған жұмыстар нәтижесі студенттік ғылыми конференцияларда баяндалады, курстық және дипломдық жұмыстарды орындау кезінде қолданылады.
 
Ғылыми бағыттар
Кафедраның ғылыми жұмысы мынадай тақырыптар бойынша жүргізіледі:
 1. Шифр Б-16-01-09 «Риск-менеджментіні ескере отырып интегрирленген сапаны басқару жүйесін құру және бағалау ерекшелігі» Жеткшілері: т.ғ.д., профессор Бекибаев Н.С., т.ғ.к., доцент Тулекбаева А.К.
 2. Шифр Б-16-01-10 « ИСО 9000 сериалы халықаралық стандарттар негізінде персоналдарды басқару тиімділігін бағалаудың әдістемелік аспектілерін әзірлеу» Жеткшілері: т.ғ.д., профессор Сабырханов Д.С., т.ғ.к., доцент Тулекбаева А.К.
Халықаралық серіктестік
Кафедра Н.Э.Баумана атындағы ММТУ «Метрология және өзараауыстырымлықы» кафедрасы Мәскеу қ., Белорус Мемлекеттік Техникалық Университетінің «Өнімді сертификаттаудың физика-химиялық әдістері» кафедрасымен және Белорус Ұлттық Техникалық Университетінің «Стандарттау, метрология және ақпараттық жүйелер»  кафедралармен іскерлік байланыс жасайды және  келесі ғылыми тақырыптар бойынша бірлесе ғылыми зерттеулер жүргізеді:
 • Investors in People  халықаралық сапа стандарттарын қазақстандық және беллорустық кәсіпорындарға енгізу әдістемесін әзірлеу;
 • Метролог – мамандарды оқыту үшін  өлшеу құралдарын тексеруші виртуалды жұмыс орнын  жасау технологиясын әзірлеу;
 • Стандарттау және сертификаттаудың нормативті базаларын жасаумен ешкі сүтінен сүт өнімдерін өндірудің инновациялық-технологиялық шешімі
Кафедраның іс-тәжірибе базалары
 • Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты;
 • Қазақстан метрология институты;
 • Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы;
 • Ұлттық аккредиттеу орталығы;
 • Республиканың әртүрлі аймақтарының өндірістік және құрылыс кәсіпорындары. Оларға:  «HILL CORPOROTION» ЖШС, «Шымкентмай» АҚ,  «Кентау трансформатор зауыты» АҚ, «ЮКМЗ» АҚ, РГП НПЦ Су-метрология, «KARLSKRONA LC AB» ЖШС,  «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, «Газгеомаш» ЖШС, «Ел стандарт» ЖШС, «Казфосфат» ЖШС, «Кайнар май» ЖШС, «Ленгір машинажасау зауыты» ЖШС, «Нур ойл» ЖШС, «Тұр Ахмет и К» ЖШС,  «Хлопкопром-Целлюлоза» ЖШС  ж/е т.б.
Талапкерге
Бакалавр
Мамандық шифры:   5В073200-  «Стандарттау және сертификаттау»
Оқуға түсуге қажетті құжаттар:
-Оқуға қабылдау өтініші;
-Жалпы орта білім туралы аттестат немесе бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік  білім туралы диплом (түпнұсқа);
-3х4 форматындағы фото – 6 дана;
-086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;
-063 үлгісіндегі егу картасы;
- Флюрография түсірілімі;
- Жеңілдікке құқылы екендігін растайтын құжат;
- ҰБТ немесе кешенді тестілеудің сертификаты;
-Грант тағайындалғаны жөніндегі куәлік (ол болған жағдайда);
-Жеке куәлік көшірмесі;
-Есепке тұру куәлігі (жас жігіттерге)
 
МАМАНДАР ДАЙЫНДАУ МАЗМҰНЫ
Мамандықтардың оқу жоспары және білім беру бағдарламасы түлектерді ұйымдастыру-басқарушылық, өндірістік-технологиялық, ғылыми-зерттеу, жобалық кәсіби қызмет түрлерінде сәйкестікті растау бойынша инженер, сарапшы-аудитор, стандарттау бойынша инженер, сапа бойынша инженер (сонымен қатар осы қызметтер үйлесімінде) міндеттерін орындауға үйрететін және дағдыландыратын әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыс-ғылыми, жалпы мамандандыру және мамандық бағыттарындағы ғылыми пәндерден түзіледі,. Оқу процесі кафедраның оқытушылары мен қызметкерлері жүргізетін оқу-зерттеу, ғылыми-тәжірибелік және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстарға студенттердің белсенді қатысуын қарастырады.
 
 ТҮЛЕКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ ЖАСАУ САЛАЛАРЫ
 • экономиканың барлық салалары мен облыстарындағы өндірілетін және орындалатын тауарлар мен қызмет көрсетулердің сапалық және мөлшерлік мінездемелерін оқу және зерттеу;
 • тауарлар мен бұйымдардың стандартты параметрлерін зерттеуге тағайындалған аппараттар және приборларды пайдалану және оларға қызмет жасау;
 • сертификатталатын бұйымдарға құжаттар дайындау және оларға сараптама жүргізу;
 • таңдаған мамандығы бойынша менеджерлік, эксперттік, консультациялық және оқытушылық қызмет жасау;
 • мұнай-газ, мұнай-химия, азық-түлік және ауылшаруашылық салаларының өнімдерін сертификаттау органдары мен қызметтері;
 • кең қолданым табатын және қызмет көрсетуші өнеркәсіптерді инспекциялау қызметтері және органдары;
 • импорттық тауарларды сертификаттау үшін кедендік қызмет;
 • сауда және тамақтану ұйымдарының қызметін инспекциялау және бақылау органдары.
Магистратура
Мамандық шифры:
6М073200 «Стандарттау және сертификаттау»
6М0775000 «Метрология»
Магистратура бағдарламасының негізгі міндеттері
 • Бейіндік даярлықта
 • Ғылыми-педагогикалық даярлықта
Магистратураға түсушілер ЖОО-ға келесі құжаттарды тапсырады:
 1. Ұйым басшысының атына өтініш;
 2. Үміткердің сауалнамасы;
 3. Жеке куәлігінің көшірмесі;
 4. Жоғары білімі туралы құжатының түпнұсқасы мен нотариалды куәландырылған көшірмесі;Шетелдік ЖОО-да білім алған тұлғалар магистратураға түсу үшін алған білімі мен саласының деңгейіне сәйкес құжатты мойындау немесе білім туралы құжаттардың нострификациясы процедурасынан өтуі тиіс.
 5. Қосымша 1-де көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсыру туралы сертификаттың түпнұсқасы мен көшірмесі (болған жағдайда);
 6. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақшасы мен еңбек кітапшасының нотариалды куәландырылған көшірмесі (еңбек өтілімі бар тұлғалар үшін);
 7. 3Х4 см өлшемдегі алты фотосурет;
 8. 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;
 9. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар тізімі (болған жағдайда);
 10. Тестілеуден өту төлемінің түбіртегі.