Оқу үдерісі


МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ


Элективті пәндер каталогы

 

"Стандарттау және  Сертификаттау"   кафедрасының эдвайзері

Отуншиева Айтолкын Еркиновна
 С ж/е С магистрі, оқытушы
 Байланыс мәліметтері:
 Ғимарат №2 (Б), 402 кабинет
 Жұмыс сымтетігі: 8(7252)30-07-63
 Е- mail: viphappy@list.ru

"Мұнай газ ісі"   кафедрасының эдвайзері

Охапова Камила Темірханқызы

Магистр, аға оқытушы
 Байланыс мәліметтері:
 Ғимарат №2 (Б), 301 кабинет
 Жұмыс сымтетігі: 8(7252)30-05-70
 Е- mail: kami_82@mail.ru

"Мұнай газ ісі"   кафедрасының эдвайзері

Шегенова Гауһар қуанышбайқызы

Аға оқытушы
 Байланыс мәліметтері:
 Ғимарат №2 (Б), 301 кабинет
 Жұмыс сымтетігі: 8(7252)30-05-70

"Технологиялық машиналар мен жабдықтар"   кафедрасының эдвайзері

Пазилова Гульжан Джолдасбековна

Аға оқытушы
 Байланыс мәліметтері:
 Ғимарат №2 (Б), 220 кабинет
 Жұмыс сымтетігі: 8(7252)21-19-79

"Механика және машина жасау" кафедрасының эдвайзері

  Жилкибаева Салтанат Кубеевна

 Магистр, аға оқытушы
 Байланыс мәліметтері:
 Ғимарат №3  (В), 235 кабинет
 Жұмыс сымтетігі: 8(7252)30-05-70