Мұнай-газ ісі

Кафедра меңгерушісі

Сарсенбаев Хамит Акжигитович

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент

 Мекен-жайы: 160012. ОҚО, Шымкент қаласы, Тауке-хан даңғылы 5.

Телефоны: 8(7252) 30-05-70

e-mail:ngd@mail.ru
►Профессор-оқытушылар құрамы

Жалпы мәлімет 

«Мұнайгаз ісі» кафедрасы 2008 жылы М.Ауезов атындағы ОҚМУ ректорының бұйрығымен құрылған. Кафедра Қазақстан республикасының мұнайгаз секторы үшін 6В07210-Мұнайгаз ісі, 6В07215-Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және қызмет көрсету, 6В07216 - Газмұнай құбырлары мен газмұнай қоймаларын пайдалану, сондай-ақ магистратура: 7М07213-Ұңғымаларды күрделі жағдайда бұрғылау  мамандықтары бойынша бакалаврлар мен магистранттар дайындайды. Магистранттарды даярлау бағыттары бейіндік және ғылыми-педагогикалық.

Білім беру бағдарламасын табысты аяқтаған студенттерге мамандығына сәйкес білім беру бағдарламасы бойынша «техника және технология бакалавры» дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасын табысты аяқтаған магистранттарға мынадай академиялық дәреже беріледі: бейіндік бағытта – техника  және технология магистрі, ғылыми-педагогикалық бағытта – техника ғылымдарының магистрі дәрежесін алады.

Кафедраның міндеті алдыңғы қатарлы білімді қалыптастыра алатын, үнемі өзін-өзі жетілдіре алатын және зияткерлік капиталды арттыра алатын, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау; мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану; мұнайгаз құбырлары мен мұнайгаз қоймаларын пайдалану бойынша компаниялар үшін жоғары білікті мамандарды дайындауға бағытталған.

Кафедра Қазақстан Республикасының мұнайгаз секторы үшін кадрлар дайындау ісіндегі басты рөлдердің бірі болып табылады. Біздің мақсатымыз – кадрлар потенциалын дамытуда, ғылыми зерттеулер жүргізуде және өңір үшін қажетті инновациялық технологияларды дайындауда қозғаушы күш болу.

«Мұнайгаз ісі» мамандарды даярлау ғылымның заманауи жетістіктері мен фундаментальді білімге негізделген инновациялы білім беру бағдарламаларына негізделеді.

Білім беру бағдарламасы бойынша  концепция негізінде (БББ)  келешекте Қазақстан Республикасының мұнайгаз өндірістерінде жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Білім беру бағдарламасының ББ концепция негізі келесі критериялармен жүргізіледі:

  • Бітірушілердің білім алу (Learning Outcome-based Approach) қорытындысын игеру, орындалу және бағалау бағдарламасы  компентациясын көздеу;
  • компентацияны бағалау үшін сонымен қатар дидактикалық бірлік бағдарламасы,олардың жетістіктерін қамтамасыз ету үшін  ECTS кредиттік жүйені қолдану  (European Credit Transfer System);
  • ЕвроБалық стандарт және басқарудың  жоғары білім сапасын (ESG, Standards and Guidelinesfor Quality Assuranceinthe European Higher Education Area) Балон жүйесі аймағында сонымен қатар ұлттық және халықаралық критерияларын қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарт ISO 9001:2008 талаптарын есепке алу;
  • білім беру бағдарламасының сапасы Washington Accord Graduate Attributes and Professional Competencies EUR-ACEF ramework Standardsfor Accreditationof Engineering Programmes және т.б.).

Кафедрада бағдарламаны басқару үшін оқу , ғылым және оқудан тыс әрекеттерге байланысты  оқуды басқару бойынша процедуралар мен жасалған талаптар негізінде нормативтік база және инструктивті құжаттар  ҚР ҒБМ қарастырылған.

ОБ бітірушілерін кәсіпке дайындау деңгейі ҚР-ның алдыңғы қатардағы бұрғылау және мұнайгаз кәсіпорындары қойған мына талаптарға – жоғары технология, ресурстарды және энергияқорларын үнемдеу, экологиялық қауіпсіздік, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану, жоба мен басқаруды компьютерлендіру талаптарына сәйкес келеді.

ЖОО оқу жүйесі ұйымының ең басты мінездемесі оқыту формасының әртүрлілігі. ОБ бойынша мамандарды дайындау күндізгі және дистанциялық оқу формаларымен жүзеге асырылады.

БББ-ң мазмұнына: жалпыға білім беру пәндер  (ЖББП) – 26,6% (57 кредит), базалық пәндер (БП) – 55,6% (119 кредит), профильдік пәндер (ПП) – 17,8% (38 кредит), барлық уақыт ресурстары (244 кредит) кіреді.  Бакалаврдың бітірушілік жұмысты жазуға және қорғауға 12 кредит, ал тәжірибеге  18 кредит жұмсалады.  ОБ мазмұны типтік оқу жоспарына (ТОЖ) сәйкес келеді.

Оқыту бағдарламасы бойынша келесі болып табылады 5В070800 «Мұнайгаз ісі»  және  6М070800 – «Мұнайгаз ісі»   сәуірде 2019ж. білім беру саласындағы білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз Қазақстандық агенттікте (НКАОКО) мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

Кафедраның профессор оқытушылар құрамы:

 «Мұнайгаз ісі» кафедрасының бакалавриат және магистратура мамандарын даярлайтын білім бағдарламаларын қамтамасыз ететін профессорлық-оқытушы құрамының саны  23,25 штаттық бірлікті құрайды, оның ішінде: ғылым докторлары, профессорлар – 2, ғылым кандидаттары, қауымдастырылған профессор -2, доценттер – 7, PhD докторы – 2, магистрлар – 9. Штаттық кестеге сәйкес профессорлық-оқытушы құраммен жабдықталуы – 100% құрайды. Берілген білім беру бағдарламасы бойынша сабақ беретін ПОҚ мамандыққа сәйкс келеді, ғылым докторының және кандидатының дәрежесіне, сонымен қатар магистр академиялық дәрежесіне ие. Кафедрада білім алушыларға оқытылатын пәндер бойынша оқытушыларды таңдау немесе алмастыруды қамтамасыз ету үшін білікті ПОҚ құрамынан жеткілікті қор бар. 2018-2019 оқу жылы техника ғылымдарының кандидаттары Бимбетова Г.Ж. және  Жантасов М.К. «Қауымдастырылған профессор (доцент)» атағына ие болды.

2019-2020 оқу жылында магистр, оқытушы Боташев Е. Т. және магистр, оқытушы Сакыбаев Б. А. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

                                                

Кафедраның кадрлық саясаты Қазақстанның мұнайгазсаласына М.Әуезов атындағы ОҚМУ 5В070800 – Мұнайгаз ісі мамандығы бойынша бакалаврларды шығаруға бағытталған.

Надиров К.С. Ғылым және техника саласында ҚР мемлекеттік премия лауреаты (2005ж.), Ғылымды дамытуға ат салысқандығына Білім және Ғылым министрлігі және Қазақстан ғылым кеуде белгісі (2003ж.). Қазақстан Республикасының  білім үлгілі қайраткері (2008ж.), 2011 жылғы ЖОО үздік оқытушысы. Ғылымды дамытуға ат салысқандығына ОҚМУ ректорынан үлгілі грамотамен марапатталған 2012ж. ҚР Президентінің алғысхатымен марапатталған (2012 ж.). Қазақстан «Бірлік» Халықтар ассамблеясының алтын орденімен марапатталған (2015ж.). ҚР ЖОО-ның ПОҚ бас рейтингісінің нәтижелері бойынша ҚР ЖОО-ның 30 ПОҚ қатарына кірді (2018 ж.).

Бондаренко В.П. Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері (2010 ж.), ҚР БҒМ грамотасымен (2011 ж.), ҚР Парламенті Мәжілісінің Алғыс хатымен, ОҚО және Шымкент қаласы әкімдігінің Алғыс хатымен марапатталды.

Голубев В.Г. - Ғылымды дамытудағы еңбегі үшін ҚР білім және ғылым Министрлігінің белгісімен марапатталған (2009). Қазақстан Республикасының білім беру жұмысының беделді жұмысшысы (2011), «2014 жылғы ЖОО үздік оқытушысы».

Жантасов М.К. – Қазақстанның жас ғалымдары байқауының диплом иегері «Шарықтау», Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті – Ұлт Көшбасшысының қорының лауреаты (2014 ж.), «2013 жылғы ЖОО үздік оқытушысы», 2 рет Ұлт лидері -Қазақстан республикасы Президенттінің бірінші қорының лауретаты (2014, 2019 жж.). 2014-2015 оқу жылына дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендия иегері. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым дамуына сіңірген еңбегі үшін белгісімен (2018 ж.), Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының Алғыс хатымен (2018 ж., 2019 ж.) марапатталған.

Бимбетова Г.Ж. - 2007-2008 ж. - Үздік өнертапқыш, М. Әуезов атындағы ОҚМУ-дың 2010-2011 оқу жылының - Үздік доценті. «Самұрық-Қазына» байқауының лауреаты (2013 ж.), «2015 жылдың ЖОО-ның үздік оқытушысы» грант иегері. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы Қорының Алғыс хатымен (2019 ж.) және ҚР БҒМ «Құрмет» грамотасымен (2019 ж.) марапатталды.

Садырбаева А.С. - Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті – Ұлт Көшбасшысы қорының лауреаты (2014 ж.), «2017 жылдың ЖОО-ның үздік оқытушысы» грант иегері. ҚР БҒМ «Құрмет» грамотасымен (2019 ж.) марапатталды.

Орынбасаров А. К.-Университеттің үздік кураторы (2007 ж.). «2019 жылдың ЖОО-ның Үздік оқытушысы» грантының иегері.

Сарсенбаев Х.А. – АҚШ мемлекеттік оқыту бағдарламасы бойынша 2013 жылы Арканзас штатының орталық университетінің интенсифті тілдер дамыту орталығының екінші деңгейді сертификат иегері. Қазақстан Республикасының Ұлттық «Өрлеу» бағдарламасы бойынша 2015 жылының сертификат иегері. Ұлы Британия мемлекеттінің «Жоғарғы білім саласында оқыту» бағдарламасы бойынша 2015 жылы Ньюкасл Университетінің сертификат иегері. «ОҚМУ - 75 жыл» төс белгісімен (2018 ж.) және ҚР БҒМ «Алғыс хат» грамотасымен (2019 ж.) марапатталды.

 

 

Ғылыми-зерттеу жұмысы

«Мұнайгаз ісі» кафедрасында «Ұнғымаларды бұрғылау, мұнай және газды өндіру және даярлау» тақырыбында ҒЗЖ орындалуда.

Келесі тақырыптар бойынша қаржыландырылған ҒЗЖ орындалды және қаржыландырылуға даярланған (ҚР БжҒМ гранттық жобалары):

1.   Мұнайгаз саласы үшін май өнеркәсібі қалдықтарынан жаңа тиімді материалдар алу технологияларын әзірлеу (ПЦФ);

2.   Госсипол шайырының май қышқылдары негізінде мұнайды сусыздандыру үшін деэмульгатор алу технологиясын әзірлеу;

3.   Мұнайхимия өнеркәсібінің құбырлары мен жабдықтарының жұмысы үшін көп функциялы аз компонентті коррозияға қарсы жабындар жүйесін әзірлеу;

4.   Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау тиімділігін арттыру үшін жақсартылған триботехникалық және коррозияға қарсы қасиеттері бар көпфункционалды химиялық реагенттерді алу технологиясын әзірлеу.

Студенттер кафедраның «Мұнай және газ өндіруді қарқындату әдістерін, мұнайгаз ұңғымаларын бұрғылау техникасы мен технологиясын әзірлеу»  ҒЗЖ орындауға белсенді қатысады.

Кафедра х.ғ.д., профессоры Надиров К.С., т.ғ.к., доценттер Бимбетова Г.Ж. , Жантасов М.К. және Садырбаева А.С. жетекшілік етуімен берілген мамандық бойынша Республикалық студенттер мен  магистранттар арасындағы үздік ғылыми – зерттеу жұмысы конкурсының нәтижелері бойынша  студенттер мен магистранттар 1,2,3-ші дәрежелі дипломдарымен марапатталды.

 

                                                                                                                                    

 

 

Т. ғ. к., доценттер Г. Ж. Бимбетова және М. К. Жантасовтың жетекшілігімен ММГ- 16-8к тобының студенті Ж. Т. Жұмабек Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы Қорының ұйымдастыруымен өткен Республикалық «Болашақ ғалымдары» атты жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық ғылымдар бойынша студенттердің үздік ғылыми жұмысы үшін дипломмен марапатталды (2018ж., 2019ж.).

Кафедрада  «Бұргылау ерітіндісі зертханасы» (ЛБР), тағы бұрғылау және күрделі жөндеу бағыты бойынша виртуалды зерттеу және кенорындарды игеру бойынша лабораториямен қамтылған. СҒЗЖ жүмыстары мұнай және газ ұңғымаларын игеру және пайдалану маңызды проблемаларына бағытталған парафинді мұнайды өңдіруге қолайлы тәсілді таңдау; мұнайды сусыздандыру процессін интенсификациялау: бұрғылау ерітінділерінің пайдалану қасиеттерін жоғарлату; пайдалану барысында асфальтшайырлы шөгінділердің құралдардың сыртында пайда болуын азайту жолдарын таңдау; газдарды тазауға арналған сепаратор конструкциясын жасау: гидродинамикалық пульсаторларды қолдану арқылы қабатқа ықпал арқасында мұнай бергіштікті арттыру.

Кафедрада студенттік ғылыми ұйым (СНК) «Бурильщик» жұмыс істейді. Бұл  студенттік ғылыми ұйым үшін «Бұрғылау ерітіндісі лабораториясы» (ЛБР) және 118 Б және 211 Б аудиториялары  «Мұнай және газ ұңғымаларын игеру және пайдалану» бағытында қиындықтарды зерттеу зертханасы бар, жоғары парафинді мұнайды өңдіру мақсатында қолайлы тәсілді таңдау, мұнайды сусыздандыру мақсатында ультра дыбысты қолдану, бұрғылау ерітіндісінің қасиеттерін жоғарлату және оны жетілдіру, мұнайгаз құралдарында асфальтшайырлы шөгінділерді болдыртпау, газдарды тазалау мақсатында тиімділігін жоғарлату мақсатында сепаратор конструкциясын жасау, гидродинамикалық пульсаторларды қолдану арқылы қабатқа ықпал арқасында мұнай бергіштікті арттыру, жергілікті шикізат көздерін қолдану арқылы бұрғылау ерітіндісін жасау технологиясы қарастырылған.

СҒЗЖ – на студенттерді 1 курстан бастап қатыстырады. Ғылыми жұмыстарда студенттермен магистранттардың қатысу үлесі 80% құрайды. «Мұнайгаз ісі» кафедрасының студенттері мен магистранттары ҚР БҒМ Ғылым комитеті қаржыландыратын ҒЗЖ орындауға белсенді қатысады.

 

Халықаралық байланыстар

«Мұнайгаз ісі» кафедрасы Батыс және Шығыс Европаның, Солтүстік Американың, Азия мен Тынық мұхиты аймақтарының көптеген университеттерімен және білім ұйымдарымен тығыз байланыста. Кафедра И.М.Губкин атындағы Ресей Мемлекеттік Мұнай және газ университетімен, И.Каримов атындағы Ташкент Мемлекеттік техникалық университетімен, Кубан Технологиялық Университетімен, Мұнай, газ және химияның геотехнологиялық университетімен (Әзербайжан), Әзірбайжан Мемлекеттік мұнай академиясымен, Т.С.Малтепе университетімен (Түркия, Стамбул қаласы), Леобен-Монтан Техникалық университетімен (Австрия), Хериотт-Ватт университетімен (Ұлыбритания),  Ивано-Франковский атындағы техникалық мұнай және газ университетімен (Ивано-Франковск қаласы, Украина) бірге мамандар дайындау үшін меморандумға қол қойған.

Академиялық мобильділік серіктестік бағдарламасының аясында шетелдің алдыңғы қатарлы университеттерімен байланыс орнатумен, халықаралық білім бағдарламалары мен жобаларын,ғылыми-тәжірибелік семинарлар мен жобалардың жүзеге асырумен, оқытушыларды алмастырумен және студенттік мобильділікті дамытумен жүзеге асырылады.

 

Оқу-әдістемелік жұмыс

Оқу-әдістемелік жұмыс «Білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасында 2011 – 2020 жылдарға арналған» Мемлекеттік бағдарламасы, үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту, «Қазақстан Республикасының Президентінің  Жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауы» бағдарламаларын  жүзеге асыруға бағытталған

Қойылған міндеттерге сәйкес біз білім беру процесінің барлық сатыларында оқытудың және зерттеудің тереңдетілген интеграциясына қол жеткіздік. Оқу процесіне заманауи ғылым мен білім беру технологияларының озық жетістіктерін енгізуге көп көңіл бөлінеді.

Оқыту жаратылыстану және техникалық ғылымдарды зерделеуге пәнаралық тәсілді қолдануға; оқу жоспарларын модульдеуге; белсенді әдістерге, Контекстік оқыту мен тәжірибе, case studies тәжірибесі негізінде оқытуға негізделген. Экономика бойынша іргелі білімді студенттер «зияткерлік меншік экономикасы», «коммерцияландыру негіздері және инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау»курстарын оқып үйренеді.

Талапкерлерге

Қазіргі уақытта «Мұнайгаз ісі» кафедрасында B071 – Таукен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру білім беру бағдарламалары тобы бойынша мұнайгаз саласы үшін 6В07210-Мұнайгаз ісі, 6В07215-Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және қызмет көрсету, 6В07216- Гзмұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын пайдалану мамандықтарына бакалаврларды дайындау жүргізілуде.

5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер саны 250 құрайды, соның ішінде 95 мемлекеттік білім гранты негізінде оқиды. 6М070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының магистранттарының саны-11.

2018-2019 оқу жылында «Мұнайгаз ісі» кафедрасының студенттері «ҚазТрансГаз» АҚ-да ақылы өндірістік тәжірибеден өтті.

Кафедра түлектері мұнай-газ саласының жетекші кәсіпорындарында жұмыс істейді: «Теңізшевройл» ЖШС; «ҚазМұнайГаз» АҚ; «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС, «Смартоил»ЖШС, «Саутсоил» ЖШС, «Южный»МГМ, Полторацкое ЛПУМГ; «Интергаз Орталық Азия» АҚ, «Оңтүстік Мұнайгаз» АҚ; «ҚазТрансГаз» АҚ; «СNРС.» ЖШС.

 

Кафедра жетістіктері

2018 жылғы рейтинг нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің  5В070800-Мұнайгаз ісі мамандығы 1-ші орынға ие болды.

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның 20 жылдығына орай 29.09.2017 ж.  Мекеменің бас директоры Д. Досановтың Алғыс хаттарымен «Мұнайгаз ісі» кафедрасының студенттері марапатталды: Ершибек Абылай Ерболұлы; Жеңіс Дінислам Әзімханұлы; Жолтай Бибарыс Лесбекұлы; Возжаева Наталья Сергеевна; Мамедов Джамал Джафарұлы; Қуаныш Мирас Құрбаналіұлы; Эрматов Сардорбек Одилжанович.

«ҚазТрансОйл» АҚ басшылығы атынан «ҚазТрансОйл» АҚ-ның Шығыс филиалы Шымкент мұнай құбыры басқармасының бастығы Бекайдар Төлегенұлы Маренов студенттерді құттықтады.