«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті бойынша 2016-2017 оқу жылына арналған шет тілінде оқу үрдісі бойынша кадрлық қамтамасыз ету

Оқытушының   А.Ж.Т.

Ғылыми дәрежесі, атағы,

қызметі

Базалық қосымша білімі

Сабақ беру өтілі

Қосымша

Ғылыми-педогогикалық өтілі, жыл

Ағылышын тілінде, жыл

1

Орманова Г.М.

магистр, аға оқытушы

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы бойынша бакалавры

М.Ауэзова ат. ОҚМУ

9/5

 

2

Жолдасбекова Г.Ш.

магистр, аға оқытушы

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы бойынша бакалавры

М.Ауэзова ат. ОҚМУ

5/4

Факультет бойынша жауапты

3

Джамалова З.И.

магистр, аға оқытушы

«Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша сарапшы-инженері

М.Ауэзова ат. ОҚМУ

10/3

 

4

Макулбекова Г.О.

магистр, оқытушы

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы бойынша бакалавры

Л.Н.Гумелев ат. ЕҰУ

3/2

 

5

Турдыбекова Д.А.

магистр, оқытушы

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы бойынша бакалавры

М.Ауэзова ат. ОҚМУ

2/1

 

6

Сарсенбаев Х.А.

т.ғ.к., доцент

Санкт-Петербург қ. Г.В.Плеханова ат. СПГГИ (ТУ), «Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану» мамандығы бойынша инженер

М.Ауэзова ат. ОҚМУ «Юриспруденция» мамандығы бойынша бакалавр

 

9/3

 

7

Кутжанова А.Н.

т.ғ.к., доцент

Халықаралық Қазақ-Түрік университеті «Экология табиғатты пайдалану» мамандығы бойынша бакалавр

13/2

 

8

Амантаева Д.Б.

магистр, аға оқытушы

Алматы қ. К.Сатпаева ат. КазҰТУ, «Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану» мамандығы бойынша бакалавр

4/3

 

 
«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті бойынша

2016-2017 оқу жылына арналған шет тілі пәндері бойынша оқу жүктемесі

 

Мамандығы

Пәні

Оқу жүктемесі

кредит

Цикл

МК/ТК

КЖоб/КЖ

Распределение нагрузки по семестрам

Оқытушының   А.Ж.Т.

 

1

5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология

Өлшемдердің жалпы теориясы

3

БП

ТК

жоқ

3

 

Жолдасбекова Г.Ш.

Турдыбекова Д.А.

Сапаны бақылау және басқару

3

КП

ТК

жоқ

3

 

Жолдасбекова Г.Ш.

Турдыбекова Д.А.

Сапаны жалпы басқару

3

КП

ТК

жоқ

3

 

Джамалова З.

Макулбекова Г.

Метрология

3

БП

МК

бар

4

 

Джамалова З.

Макулбекова Г.

Сапаны бағалаудың статистикалық әдісі

4

КП

ТК

жоқ

 

5

Орманова Г.

Макулбекова Г.

Азық-түлік өнімдері сапасын сәйкестендіру жүйесі

4

КП

ТК

жоқ

 

5

Джамалова З.

Макулбекова Г.

Технологиялық өлшеулер және құралдар

2

БП

ТК

жоқ

 

6

Джамалова З.

Турдыбекова Д.А.

Сертификаттау сынауларының сапасын қамтамасыз ету

3

КП

ТК

жоқ

 

6

Жолдасбекова Г.Ш.

Лицензиялау және сапа

3

БП

ТК

жоқ

 

6

Джамалова З.И.

Макулбекова Г.

Сапа менеджмент жүйесі

2

КП

МК

бар

 

7

Орманова Г.

Макулбекова Г.

Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету

3

БП

ТК

бар

 

7

Джамалова З.

Турдыбекова Д.А.

Нормативтік құжаттарды әзірлеу технологиясы

3

БП

ТК

бар

 

7

Жолдасбекова Г.Ш.

Турдыбекова Д.А.

Стандарттау және сертификаттау бойынша халықаралық ұйымдары

3

БП

ТК

жоқ

 

7

Орманова Г.

Турдыбекова Д.А.

2

5В070800 – Мұнайгаз ісі

Өңдіру технологиясының жобалау негіздері

3

КП

ТК

бар

7

 

Сарсенбаев Х.A.

Мұнай және газды игерудің жобалау негіздері

3

КП

ТК

жоқ

7

 

Сарсенбаев Х.A.

Бұрғылау жобалаудың негіздері

3

КП

ТК

бар

 

6

Сарсенбаев Х.A.

Жерасты гидромеханикасы

3

КП

ТК

жоқ

 

6

Сарсенбаев Х.A.

Сорапты және компрессорлы станциялар

3

БП

ТК

жоқ

 

6

Амантаева Д.

Ұңғыма өнімдерін жинау мен дайындауға арналған жабдықтар

3

БП

ТК

бар

5

 

Амантаева Д.

Тау жыныстарын бұзушы аспаптар

3

КП

ТК

жоқ

5

 

Амантаева Д.

Қиын жағдайларда мұнай мен газды өндіру

3

КП

ТК

жоқ

5

 

Кутжанова А.Н.

Экология және мұнайгаз кәсіпте ортаны қорғау

3

БП

ТК

жоқ

5

 

Кутжанова А.Н.

Шельфте бұрғылау

3

БП

ТК

жоқ

 

6

Кутжанова А.Н.

 

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті бойынша

2016-2017 оқу жылына арналған ағылшын тілінде сабақ алатын студенттер туралы мәлімет

Мамандық

Курс

Топ

Студенттің А.Ж.Т.

Қосымша

1

5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология

4

ММГ-13-6а

1. Анарбеков Н.Р.

 

2. Арыстанова Ж.Қ.

 

3. Әжіметов А.Ә.

 

4. Бекболатова Н.Е.

 

5. Ергеш А.К.

 

6. Нұрмаханбет Ә.Н.

 

7. Үсіпбек Б.А.

 

8. Төлебай Л.Ғ.

 

2

5В070800 – Мұнайгаз ісі

4

ММГ-13-9а

1.Нарышов Қ.Ж.

 

2.Жақсылықов Е.Е.

 

3.Ибраимова Ж.Ә.

 

4.Көбжанов Н.С.

 

5.Қудайберген А.А.

 

6. Бабахан Е.Б.

 

7.Тұрғанбек Д.Д.

 

8.Асылбеков С.А.

 

9.Адиш Б.К.

 

3

5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология

3

ММГ-14-6а

1.Ажибек С.К.,

 

2.Базарбек А.А.,

 

3.Кабыл А.О.,

 

4.Каримбеков Н.,

 

5.Мухымбаева Д. 

 

6.Таласова Н.М.,

 

7.Тастемир А.С.,

 

8.Торабекова Ж.Т.

 

4

5В070800 – Мұнайгаз ісі

3

ММГ-14-1а

1.Бектай А.М.

 

2.Қуаныш М.К.

 

3.Худойберганова Д.У.

 

4.Бегділла  Д.А.

 

5.Арімхан А.С.

 

6.Бакиров О.Б.

 

7.Салимбаев А.Т.

 

8.Эрматов С.О.

 

9.Узанбоев Н.Ф

 

10.Әли А.А.

 

11. Ділдәбек Ә.Қ.

 

12. Әмірбеков Б.Б.

 

13.  Инкарбек А.М.

 

5

5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология

2

ММГ-15-6а

1. Карсыбаева У.

 

2. Кемелбекова А.

 

3. Мұратова А.

 

4. Сапар С.

 

5. Тұрсын О.

 

 

Ағылшын тілінде сабақ беретін ПОҚ дайындаған ОӘӘ тізімі (соңғы 3 жылға)

Автордың А.Ж.Т.

ОӘӘ атауы

ОӘӘ түрі

1. 

Тулекбаева А.К.

Кенжеханова М.Б.

Жолдасбекова Г.Ш.

Орманова Г.М.

Өнім мен процестердің сапасын басқарудың статистикалық әдістері

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2014

2. 

Тулекбаева А.К.

Кенжеханова М.Б.

Жолдасбекова Г.Ш.

Орманова Г.М.

Халықаралық стандарттау және сертификаттау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2014

3. 

Кенжеханова М.Б.

Жолдасбекова Г.Ш.

Тулекбаева А.К.

Өнім мен процестердің сапасын басқарудың статистикалық әдістері

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Практикалық жұмысты орындауға ӘН, 2014

4. 

Тулекбаева А.К.

Кенжеханова М.Б.

Жолдасбекова Г.Ш.

Орманова Г.М.

Халықаралық стандарттау және сертификаттау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Практикалық жұмысты орындауға ӘН, 2014

5. 

Орманова Г.М.

Мадьярова Г.Б.

«Сертификаттау»

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы,2014

 

6. 

Орманова Г.М.

Мадьярова Г.Б.

Стандарттау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау, 2014

7. 

Орманова Г.М.

Мадьярова Г.Б.

Сапаны жалпы басқару

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Практикалық жұмысты орындауға ӘН, 2014

8. 

Серікұлы Ж.

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нүсқау

әдістемелік нүсқау, 2014

9. 

Мадьярова Г.Б

 

Стандарттау бойынша техникалық орындаушының практикумы

 5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы,2015

10. 

Орманова Г.М

Мадьярова Г.Б

Дипломдық жобаны орындауға әдістемелік нұсқау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Әдістемелік нұсқау, 2014

11. 

Мадьярова Г.Б.

«Метрология»

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Бейне-дәріс,  Шымкент, 2015 г.

12. 

Жолдасбекова Г.Ш.

Лицензиялау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Практикалық жұмысты орындауға ӘН,  2014

13. 

Жолдасбекова Г.Ш.

«Кәсіби бағытталған шет тілі»

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Практикалық жұмысты орындауға ӘН, 2015

14. 

Джамалова З.И.

 

Квалиметрия

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2015

15. 

Жолдасбекова Г.Ш.

Қалдыбекова Ж.Б

Өлшеудің жалпы теориясы

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2015

16. 

Жолдасбекова Г.Ш.

Евдокимова Е.Г.

Сапаны бақылау және басқару

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2015

17. 

Орманова Г.М .

Тулекбаева А.К.

Сапа менеджмент жүйесі

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2015

18. 

Джамалова З.И.

Квалиметрия

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Практикалық жұмысты орындауға ӘН, 2015

19. 

Джамалова З.И.

Квалиметрия

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау, 2015

20. 

Орманова Г.М .

Тулекбаева А.К.

Сапа менеджмент жүйесі

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Практикалық жұмысты орындауға ӘН, 2015

21. 

Жолдасбекова Г.Ш.

Қалдыбекова Ж.Б

Өлшеудің жалпы теориясы

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау, 2015

22. 

Орманова Г.М.

 

«Стандарттау»

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Оқу құралы, 2016

23. 

Джамалова З.И.

 

Метрология

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2016

24. 

Орманова Г.М .

Тулекбаева А.К.

Өнім қауіпсіздігі және сынау мен бақылау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Дәріс жиынтығы, 2016

25. 

Макулбекова Г.О.

Өнім қауіпсіздігі және сынау мен бақылау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған ӘН, 2016

26. 

Орманова Г.М.

 

Лицензиялау

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау, 2016

27. 

Сарсенбаев Х.А.

Газ және газоконденсат кенорындарды игеру

5В070800-Мұнайгаз ісі

Дәріс жинағы, 2016

28. 

Сарсенбаев Х.А.

Газ және газоконденсат кенорындарды игеру

5В070800-Мұнайгаз ісі

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау, 2016

29. 

Сарсенбаев Х.А.

Жалпы және мұнай геологиясы

5В070800-Мұнайгаз ісі

Дәріс жинағы, 2016

30. 

Сарсенбаев Х.А.

Бұрғылау жобалаудың негіздері

5В070800-Мұнайгаз ісі

Курстық жұмысты орындауға ӘН, 2016

31. 

Амантаева Д.У.

Ұңғыма өнімдерін жинаумен дайындауға арналған жабдықтар

5В070800-Мұнайгаз ісі

Курстық жұмысты орындауға ӘН, 2015

32. 

Амантаева Д.У.

Сарсенбаев Х.А.

Кәсіби бағытталған шет тілі

5В070800-Мұнайгаз ісі

Практикалық жұмысты орындауға ӘН, 2016

33. 

Амантаева Д.У.

Сарсенбаев Х.А.

Кәсіби бағытталған шет тілі

5В070800-Мұнайгаз ісі

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау, 2016

34. 

Құтжанова А.Н.

Сарсенбаев Х.А.

Қабат физикасы

5В070800-Мұнайгаз ісі

СӨЖ және ОСӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау, 2016