«Математика» пәнінен ашық сабақ

04.03.2019. сағат 10.40 та 312Б аудиториясында  «Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасының доценті Такибаева Гульчехра Абдрахмановнаның «Математика»  пәнінен «Нүктедегі функция үздіксіздігі. Функцияның үзіліс нүктелерінің классификациясы. Қарапайым функциялар үздіксіздігі. Біржақты шектер. Біржақты үзіліссіздік» тақырыбында ашық сабақ өткізіледі.