Білім алушылар мен қызметкерлердің санитарлық-эпидемиологиялық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық