Азияның VI агрохимиялық форумы

      2018 жылдың 21-23 ақпанында Тараз қаласында Азияның VI  агрохимиялық форумы  өтті. Форумның жұмысына "Технологиялық машиналар мен жабдықтар" кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор Волненко А.А., "Мұнай газ ісі" кафедрасының доценті, т.ғ.к., Бажиров Т.С., 6D072400 - "Технологиялық машиналар мен жабдықтар" мамандығының докторанты Ешжанов А.А., сонымен қатар  М. Әуезов атындағы ОҚМУ-дың басқа да бірқатар ғалымдары қатысты.