Activities calendar

03 November 2016

Ғылым

1. Университеттің мемлекеттік бюжеттік тақырыптық жоспарына сәйкес келесі тақырыптар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстар  орындалуда

1. Б-16-01-09 «Тәуекел-менеджментті ескере отырып, сапаны басқарудың интеграцияланған жүйелерін құру және бағалау ерекшеліктері».

Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Бекибаев Н.С., т.ғ.к., доцент Тулекбаева А.К.

Факультет туралы

Факультет деканы

Нарманов Мырзабай Мырзалыұлы

Химия  ғылымдарының кандидаты, доцент

Мекен-жайы: 160000,  Шымкент,

Тауке Хан даңғылы, 5,